How can American Corners engage NGOs as a way of disseminating information about the services they offer

From TechCampGlobal
Jump to: navigation, search


Video Presentation

YouTube Video

Cadru pentru abordarea problemei:

soluţiei are ca scop identificarea tuturor aspectelor/detaliilor cheie necesare pentru mobilizare de suport/susţinere în vederea rezolvării problemei cu care se confruntă ONG-ul sau organizaţiile la nivel local.

Rezumat al problemei/Problem Summary:

Reteaua American Corners Romania ofera diferite servicii, dar nu este atractiva pentru sectorul societatii civile. Orice categorie de ONG ar putea sa-si atinga o parte dintre obiective, daca problema comunicarii si colaborarii ar fi rezolvata.

American Corners Romania network provides various services but is not attractive for the civil society sector. Any NGO category could reach some of its objectives if the problem of communication and collaboration were to be solved.

Rezumat al soluţiei propuse/Solution summary:

Reteaua American Corners Romania isi propune sa fie proactiva si sa initieze comunicarea din sectorul ONG prin e-mail, informari, newsletter; American Corners sa invite ONG-urile la discutyii si prezentari directe; sa se incheie parteneriate si colaborari pe diverse activitati intre American Corners si ONG-uri; realizarea de catre American Corners Romania a unor fact-sheet-uri si trimise la toate ONG din regiunea fiecarui American Corner.

American Corners Romania network wishes to be proactive and to initiate communication with the NGO sector, by e-mail, information papers, newsletter; American Corners should invite NGOs for discussions and direct presentations; American Corners and NGOs should conclude various partnerships and collaborations on various topics; American Corners Romania should develop factsheets and send them to all NGOs from the region of each American Corner.

Aplicarea tehnologiilor pentru soluţionarea problemei/ Using technology to solve the problem:

Care sunt instrumentele tehnologice care, din punctul dvs. de vedere ar ajuta in rezolvarea acestei probleme? (e.g.,Reţele sociale, telefonie mobilă, tehnologii geospaţiale, etc.) Cum ar putea această soluţie să fie aplicată/utilizată de cineva?


 • Instrumentele tehnologice folosite sunt:
 • Retelele sociale – Facebook, Blog
 • Mass Media
 • Folosirea tehnologiei din dotare
 • Website


 • Used technological tools:
 • Social media – Facebook, Blog
 • Mass Media
 • Use of own technology
 • Website

Soluţiile existente sau link-uri relevante/ Existing solutions or relevant links:

Acţiunile care urmează/ Next steps:

Odată cu identificarea, formularea şi elaborarea soluţiei, care ar fi planul de acţiuni pentru implementarea acesteia? Planul trebuie să includă o serie de acţiuni/paşi concreţi şi etape, inclusiv lista cu sarcini delegate persoanelor concrete.

 • Actiunile care urmeaza a fi efectuate pentru a implementa solutiile gasite pentru problema enuntata:
 • Infomari, newsletter privind activitatea American Corners Romania – pana la data de 31 decembrie 2012
 • Intalniri intre reprezentantii American Corners Romania si cei ai ONG-urilor – pana la data de 31 martie 2012
 • Incheieri de parteneriate, colaborari intre American Corners Romania si ONG-uri – pana la data de 30 iunie 2012
 • Realizarea de fact-sheets pentru promovarea activitatilor facute si a rezultatelor obtinute
 • Comunicare si colaborare intre coordonatorii American Corners Romania pentru exemple de bune practici

Next steps to implement the solutions identified for the described problem:

 • Information notes, newsletter on the activity of American Corners Romania – by December 31st, 2012
 • Meetings between American Corners Romania and NGOs – by March 31st, 2012
 • Conclusion of partnerships and collaborations between American Corners Romania and NGOs – by June 30th, 2012
 • Development of factsheets to promote the activities and the results
 • Communication and collaboration between American Corners Romania coordinators in order to disseminate best practices

Contacts

 • Merrill Beth Ferguson [merrill@meetup.com]


TechCamp Bucharest Folder