How can we change Roma image in the traditional and the new media, including promoting good role models

From TechCampGlobal
Jump to: navigation, search


Video Presentation

YouTube Video


Cadru pentru abordarea problemei – soluţiei

Are ca scop identificarea tuturor aspectelor/detaliilor cheie necesare pentru mobilizare de suport/susţinere în vederea rezolvării problemei cu care se confruntă ONG-ul sau organizaţiile la nivel local.

Problemaidentificata:

Cum schimbam imaginea romilor in media (si alte medii decat presa)?Lipsa promovarii modelelor positive din etnia roma?

How can we change Roma image in the media (other media besides the press)? Lack of promotion of good role models amongst Roma people?

Rezumat al problemei:Descrieţi problema.

Cine (care grupuri de beneficiari/cetăţeni) arputea să-şi atingă mai eficient obiectivele dacă această problemă ar fi rezolvată?

 • Lipsa unui canal oficial de comunicare (agentiede presa) al romilor care sa ofere o alternativa la mass-media mainstreaming pentru îmbunatatirea imaginii romilor
 • Beneficiari directi: jurnalistii din presa
 • Beneficiarii indirecti: ONG-uri care lucreaza cu/pentru romi, comunitatea roma

Who (which of the beneficiaries’/citizens’ groups) could reach the objectives most effectively if this problem was solved?

 • Lack of an official communication channel (news agency) for the Roma, offering an alternative to mass-media mainstreaming in order to improve Roma image
 • Direct beneficiaries: press journalists
 • Indirect beneficiaries: NGOs that work with/for the Roma, the Roma community

Rezumat al soluţieipropuse: Prezentaţi

în linii generale soluţia-cheie care ar rezolva problema menţionată mai sus.

Crearea unei agentii media online care sa ofere gratuit informatii, stiri, productii de filme, resurse media – (stiri, comunicate, etc.)

 • Crearea de evenimente si promovarea lor prin intermediul retelelor sociale
 • Organizarea de dezbateri publice
 • Colaborarea cu jurnalistii romani
 • Training cu jurnalistii pe discriminare
 • Premierea jurnalistilor – Gala de premiere

Creating an online media agency that offers free information, news, film productions, media resources – (news, press releases, etc.)

 • Creating events and promoting them through social networks.
 • Organizing public debates.
 • Collaborating with Roma journalists.
 • Training with the journalists on discrimination issues.
 • Awarding the journalists – Award gala

Aplicarea tehnologiilor pentru soluţionarea problemei:

Care sunt instrumentele tehnologice care, din punctual dvs. De vedere ar ajuta in rezolvarea acestei probleme? (e.g.,Reţele sociale, telefonie mobilă, tehnologii geospaţiale, etc.)Cum ar putea această soluţiesă fie aplicată/utilizată de cineva?

Which are the technological tools which, in your opinion, could help solve this problem? (e.g. social media, mobile telephony, geospatial technology etc.) How could this solution be applied/used?

-Televiziunea

 • Promovare Retelele sociale Site
 • Digital StoryTelling – povestiri digitale pe diferite teme, jurnalism cetatenesc si Foto Voice

Soluţiile existente sau link-uri relevante: Alte surse informaţionale potenţiale pentru specialiştii IT care lucrează la această idée şi care i-ar putea ajuta în acest proces?

 • Creare de site
 • Alte ONG-uri care lucreaza cu romi
 • Media straina


-Television,

 • Promotion on Social Networks,
 • Digital StoryTelling website – digital stories on various topics, civic journalism and Photo Voice

Existing solutions or relevant links: Other potential information sources for the IT specialists working on this idea, which could help them in the process?

 • Website development.
 • Other NGOs that work with the Roma.
 • The foreign media


Acţiunile care urmează: Odată cu identificarea, formularea şi elaborarea soluţiei, care ar fi planul de acţiuni pentru implementarea acesteia? Planul trebuie să includă o serie de acţiuni/paşi concreţi şi etape,inclusive lista cu sarcini delegate persoanelor concrete.


Next steps: Once you’ve identified, formulated and developed the solution, what would be the action plan to implement it? The plan should contain a series of actions/concrete steps and stages, including the list of tasks assigned to concrete persons.

Plan de actiune:

Incepere: 15 ianuarie – Final 30 decembrie 2012 Resurse: finantare pentru: Creare si administrare site cursuri de journalism cetatenesc, de productie media-digital storytelling, traduceri organizare de evenimente – 5/an plata colaboratori media

Realizarea de parteneriate cu ONG-uri, biblioteci, institutii media –Ionescu Cristina

Creare site Manole Florin Organizare evenimente – Robert Matei și Stanciu Georgeta Comunicare/Promovare - OanaBuzera

Cursuri - Cristina Ionescu si Manole Florin, Margareta Tatarus Traduceri – Barbu Alexandra si Manole Florin

Beginning: January 15th– End December 30th, 2012 Resources: financing for: website development and management, civic journalism courses, media-digital storytelling production, translations, events organization – 5/year payment for media collaborators Creating partnerships with NGOs, libraries, media institutions–Ionescu Cristina Website development Manole Florin, Events organization – Robert Matei and Stanciu Georgeta, Communication/Promotion - OanaBuzera Courses - Cristina Ionescu and Manole Florin, Margareta Tatarus, Translations – Barbu Alexandra and Manole Florin

Posibili parteneri:

Asociatia Jurnalistilor Romi Roma Media Network Platforma online Critic Atac

Roma Journalists’ Association, Roma Media Network, Critic Atac online Platform

Relevant Contacts

 • Ionescu Cristinela – Asociatia THUMENDE Valea Jiului - tumende@yahoo.co.uk
 • Buzerea Oana – Asociatia NEVO Parudimos – nevoparodimos@yahoo.com
 • Manole Florin – freelancer – p.manole@gmail.com
 • Robert Matei – CRCR – robert.matei@romacenter.ro
 • Biblioteci Publice – Barbu Alexandra – Biblioteca Oraseneasca Segarcea –barbu_alexandra1956@yahoo.com
 • AsociatiaLegioLex Populi – Stanciu Georgeta – georgeta_stanciu13@yahoo.com
 • Margareta Tatarus – Biblioteca Judeteana Vrancea – margotatarus@yahoo.comTechCamp Bucharest Folder