How do you link people leaving orphanages to potential employers or people who provide job training or housing

From TechCampGlobal
Jump to: navigation, search


Video Presentation

YouTube Video


Cadru pentru abordarea problemei

Rezumat al problemei:Descrieţi problema.

 • Lipsa incluziunii pe piața muncii a tinerilor de peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului.
 • The absence of inclusion on the job market for young people over 18 years old that are forced to leave the orphanages.

Rezumat al soluţiei propuse:

Prezentaţi în linii generale soluţia-cheie care ar rezolva problema menţionată mai sus.

 • Determinarea potențialilor angajatori de a le oferi acestor tineri o calificare/specializare și un loc de muncă.
 • To determinate and motivate potential employers to offer these young people, for free, training / internship and jobs.

Aplicarea tehnologiilor pentru soluţionarea problemei:

Care sunt instrumentele tehnologice care, din punctul dvs. de vedere ar ajuta in rezolvarea acestei probleme? (e.g.,Reţele sociale, telefonie mobilă, tehnologii geospaţiale, etc.)Cum ar putea această soluţie să fie aplicată/utilizată de cineva?

 • Mediatizarea anunțului public adresat angajatorilor: 2-3 povestiri digitale cu situația acestor tineri postate pe youtube și distribuirea lor pe toate rețelele de socializare.
 • We want to create 2 or 3 digi-tales that are telling the story of these young people, upload them on Youtube and on other social networks, in order to promote this way the public announcement that calls for the employers to offer jobs / training / internship.

Soluţiile existente sau link-uri relevante:

Alte surse informaţionale potenţiale pentru specialiştii IT care lucrează la această idee şi care i-ar putea ajuta în acest proces?

 • Youtube – pentru promovare
 • Movie Maker – pentru realizarea poveștilor digitale
 • Facebook, Linkedin – rețea de socializare
 • Microsoft Acces – soft pentru realizarea bazei de date.
 • Workshop-uri pentru prezentarea facilității angajatorilor.
 • Youtube – for promoting our digi-tales.
 • Windows Movie Maker – for creating the digital stories of the young people leaving the orphanages.
 • Facebook, Linkedin – for the public announcement addressed the employers
 • Microsoft Access – to create the database of the employers that are answering our public announcement and are offering jobs for the young people.
 • Physical workshops – to inform the potential employers about the facilities that the government offers them to employ people at risk.

Acţiunile care urmează:

Odată cu identificarea, formularea şi elaborarea soluţiei, care ar fi planul de acţiuni pentru implementarea acesteia? Planul trebuie să includă o serie de acţiuni/paşi concreţi şi etape,inclusiv lista cu sarcinidelegate persoanelor concrete. Concurs pentru angajatori.

 • Anunț pentru angajatorii care-și declara disponibilitatea să angajeze acești tineri. Informarea angajatorilor asupra facilităților oferite de stat. Legea 116/15.03.2002 – promovarea contractelor de solidaritate.
 • Public announcement addressed to potential employers in order for them to declare their availability in hiring young people that are leaving orphanages. Informing the potential employers about the facilities that the Law no. 116 / 15.03.2002 offer them through the so-called solidarity-contracts. Based on the solidarity-contracts, the employers that are hiring people at risk are actually reimbursed by the government for the salaries that they offer.

Relevant Contacts

 • Luminiţa Stana - Asociaţia Parteneri pentru Tineri (Partnership for Youth Association) -lumi_lumi89@yahoo.com

*Csilla Gal - Asociația Rotaract Teko Club Târgu Mureș (Rotaract Teko Club Association Târgu Mureş) - karibik77@yahoo.com.

 • Bogdan Ghiurco - Librarian Tech Trainer - bogdan.ghiurco@gmail.com.

TechCamp Bucharest Folder