How can we reach isolated communities (with no access to technology)?

From TechCampGlobal
Jump to: navigation, search


Video Presentation

YouTube Video

Rezumat al problemei:Descrieţi problema/Problem summary

Sunt o serie de comunitati in Romania care sunt foarte izolate, si la care putem ajunge foarte greu. (pentru a le comunica ceva si pentru a primi de la ei un feedback, pentru a colecta de la ei problemele cu scopul de a le rezolva/gasi solutii).

There are many isolated communities in Romania, which are very hard to reach (to communicate with them and receive feedback, find out and solve their problems).

Rezumat al soluţiei propuse/Solution summary:

Un system de comunicare simplu care ar merge pentru aproape orice comunitate izolata. Sa folosim radio-ul local, posta pentru a transmite anumite mesaje. De asemenea, putem folosi frontlinesms pentru a transmite informatii generale dar si specific. Prin sistemul sms putem primi feedback de la ei. Putem folosi si panourile din fata Primariei/din centru ☺ unde comunitatea poate pune mesajele lor spre a fi transmise mai departe catre noi.

A simple communication system that would be applied to almost any isolated community. We should use the local radio, or the post to convey certain messages. We can also use frontline sms to send general and specific information. Using the sms system, we can receive feedback from them. We can use the billboards in front of the townhall/in the center, where the community can post their messages to be forwarded to us.

Aplicarea tehnologiilor pentru soluţionarea problemei/Using technology to solve the problem

Care sunt instrumentele tehnologice care, din punctul dvs. de vedere ar ajuta in rezolvarea acestei probleme? (e.g.,Reţele sociale, telefonie mobilă, tehnologii geospaţiale, etc.)Cum ar putea această soluţie să fie aplicată/utilizată de cineva?

Reteaua radio, telefonia mobila, infrastructura – autobuze mai multe, drumuri decente. Oamenii asculta radio- deci primesc informatiile, au telefon mobil- pot primi sms si pot trimite.

Radio network, mobile telephony, infrastructure – more buses, decent roads. People listen to the radio, so they receive the information, they have mobile phones – thus being able to receive and send sms messages.


Soluţiile existente sau link-uri relevante/Existing solutions or relevant links:

Alte surse informaţionale potenţiale pentru specialiştii IT care lucrează la această idee şi care i-ar putea ajuta în acest proces?

Freefone – pentru a transmite mesaje clare (de la comunitate catre noi)

Other potential information sources for the IT specialists working on this idea, which could help them in the process.

Freefone – to send clear messages (from the community to us)

Acţiunile care urmează/Follow on Action:

Odată cu identificarea, formularea şi elaborarea soluţiei, care ar fi planul de acţiuni pentru implementarea acesteia? Planul trebuie să includă o serie de acţiuni/paşi concreţi şi etape,inclusiv lista cu sarcinidelegate persoanelor concrete.

  • Scrierea unui proiect ptr fonduri europene pe aprox 3-5 ani

Ales tema – sanatate. Educatie pentru o sanatate mai buna. Indicator: cate persoane in decurs de 3 ani incep sa foloseasca serviciile medicale etc.

  • Obtinerea finantarii
  • Realizat o echipa de voluntari care sa fie responsabili de colectarea datelor –problemelor; putem utiliza copii care merg la scoala (sa dam copiiilor informatiile pentru a le duce parintilor).
  • Insumarea problemelor si gasit solutii pt 3-4 probleme mai importante

Folosirea bibliotecii comunale

  • Stabilirea unor relatii de parteneriat cu radiouri locale si cu alte servicii care pot ajuta

Livrarea informatiilor

  • Writing an RTP project about 3-5 years of European funds chosen the theme - health. Education for better health. Indicator: how many people within three years begin to use medical services, etc..
  • Obtaining financing made ​​a team of volunteers that is responsible for collecting data-problems, we use children go to school (children to give parents information to lead them).
  • Summing up the problems and find solutions for problems 3-4 most important use of communal library Establishing partnerships with local radio and other information delivery services that can help.

Relevant Contacts

  • Cristina Ramona Fit - Impreuna - Agency for Community Development cristina.fit@agentiaimpreuna.ro
  • Laura Walker Hudson - Frontline SMS - laurawalkerhudson@gmail.com

TechCamp Bucharest Folder